השפעת שינויי האקלים על הביומסה, יחס הזוויגים והצפיפות של טחבן המדבר

אלעד קריסטל

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: מר משה זגורי

בעשורים האחרונים נצפים שינויי אקלים ברחבי העולם, ביניהם התחממות ושינוי משטר הגשמים. שינויים אלו לא פוסחים על האקוסיסטמות במדבר. טחבן המדבר (Hemilepistus reaumuri), סרטן יבשתי החי בנגב, הינו ביו-אינדיקטור טבעי, בשל תפוצתו הגבוהה ורגישותו לתנאי לחות הקרקע. בעבודה זו בחנתי שלושה מאפיינים של מין זה: ביומסת הפרט, יחס הזוויגים והצפיפות. ניתוח נתונים שטרם פורסמו מסקר שנערך בשנת 1991 הראה קשר בין הטחבנים לבין תנאי האקלים. סקר זהה בוצע בשנת 2014 ובעבודתי השוותי בין ממצאי התקופות. מעבודתי עולה מתאם חיובי מובהק בין הביומסה לכמויות המשקעים השנתיות, המסבירות עד 83% מהשונות בגודל הטחבנים. עם זאת, הירידה במשקעים בנגב לא הביאה לשינוי אבסולוטי בגודלם ולהכחדת האוכלוסיות באזורים נרחבים. מחקרי מדגים ומסביר את השפעת שינוי האקלים על מין ביולוגי חשוב באקוסיסטמה המדברית.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.