עבודות גמר

מדעי הרוח

שפות סימנים ושפות מדוברות כשפות ממוקדות תימה

קדם שניר

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: פרופ' עירית מאיר, אוניברסיטת חיפה

בשפות ממוקדות תימה המשפט נפתח ברכיב ה- "תימה" המהווה עוגן אינפורמטיבי, וממשיך ברכיב ה-"רימה" המהווה את החדש במשפט. שפת לאהו (Lahu), המדוברת בעיקר בסין, היא שפה כזו: hɛ chi tê pêˀ o dàˀ jâ - field this one classifier rice very good השדה הזה (תימה), האורז טוב מאוד (רימה)" שפות סימנים, ושפות בהן היחס התחבירי בין חלקי המשפט לא מתבטא במאפיינים תחביריים וצורניים נוטות להיות ממוקדות תימה. בעברית ניתן לראות משפטים כאלו בהקשרים כמו בכותרות חדשותיות: טרור אפילו באוסטרליה". המשפט מביע התרחשות, למרות שתחבירית אינו ניתן לניתוח במבנים של נושא ונשוא. הקשר בין המילים המרכזיות - 'טרור' ו'אוסטרליה' הוא אסוציאטיבי ולא דקדוקי. שפות ממוקדות תימה מאופיינות בחמש תכונות תחביריות וצורניות. בעבודתי בחנתי חמש שפות בראי התכונות הללו, ומצאתי שלוש תכונות משוערות חדשות. על סמך תכונות אלה הסקתי כי בשפות ממוקדות תימה היחס הפרדיקטיבי מובע באופן חלש. המחקר מחזק את ההשערה כי שפות סימנים הן ממוקדות תימה.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.