על גדילה ודעיכה במבני אצבוע צמיגי

נעם יונגרמן

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: פרופ’ ערן שרון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מבני אצבוע צמיגי הם מבנים אנאיזוטרופים הנוצרים כאשר מחדירים נוזל בעל צמיגות נמוכה לנוזל צמיג בתווך זרימה חסר טורבולנציה. המחקר התמקד באפיון תהליכים שמביעים דמיון עצמי בשלבי הגדילה והדעיכה של מבנים אלו. מבני אצבוע נוצרו בין שמן סיליקון לאוויר ובין גליצרין למים בתא המורכב לוחות זכוכית עם רווח של כ-0.5mm ביניהם. התא חובר לשסתום חשמלי ותא לחץ שאפשרו שליטה מדויקת בתכונות מבנה האצבוע. לאור הממצאים מהניסויים מוצג מודל להיווצרות דמיון עצמי, המבוסס על קיום של התפצלויות חוזרות במבנים השוכנים בתא רדיאלי. בתחילת הדעיכה נמצא שהשינוי בממד הפרקטלי ובהיקף של מבני האצבוע לאורך הזמן מתאימים בצורה טובה לחוקי חזקה בעלי קבוע דעיכה של 0.34 ו-0.10 בהתאמה. נמצא שבזמנים ארוכים, ההיקף והעקמומיות דועכים בהתאם לפונקציה אקספוננציאלית. התגלה שמתח פנים פועל במהירות רבה יותר על האצבעות המזעריות, דבר שגורם לדמיון עצמי לאורך הזמן בתהליך הדעיכה.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.