עבודות גמר

מדעי הרוח

יחסי הגומלין בין אסתטיקה ורוע בקולנוע

טאילי הרדימן

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: כרמל כרמין וד"ר גדי פרודובסקי

האם סרט תעמולה נאצית יכול להיות 'יפה'? סוגיות הנוגעות לקשר שבין אסתטיקה ואתיקה מלוות את האמנות. הרוע המוצג כיפה מציב קונפליקט שכן תרבותנו קושרת יופי לטוב, כיעור לרוע. הקולנוע מבליט קונפליקט זה בשל יכולתו לעורר בצופה תחושת רגשות והזדהות. בעבודה זו אברר האם וכיצד מאתגר הקולנוע את התפיסות האסתטיות והאתיות של הצופה והאם הוא ראוי לעשות זאת. בעבודה מנותחים שלושה סרטים: שבילי הזעם של הבימאי טרנס מאליק, חבל של הבימאי אלפרד היצ'קוק ומשחקי שעשוע של הבימאי מיכאל הנקה. שלושתם מייצגים ביטויים שונים לרוע, רוע שהוא 'יפה'. החלק הראשון של העבודה מציג עמדות השונות ביחס לקשר בין אסתטיקה למוסר. החלק השני עוסק בסוגיות אלו כפי שהן עולות מהסרטים הנ"ל. הפרק האחרון דן בנגיעתן בשיפוט האסתטי והמוסרי של הצופה. מסקנתי היא כי הקולנוע מוביל את הצופה לחוות חוויה רגשית היוצרת זיקה בין היפה לבין המוסרי, לפיכך בכוחו להוביל להערכה מחודשת, אסתטית ומוסרית, של הרוע על המסך.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.