במה מתאפיינים דימויים אוטוביוגרפים של אמנית מתקופת השואה, לעומת דימויים באותו נושא המטופלים מנקודת מבט משנית באמנות

רוני שפירא

מחזור כ"ה (2015)

בהנחיית: שלומי חגי

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.