השתקפות בחינות אינטראקטיביות סגנוניות בדיוקנאות מורה-תלמיד ואוהב-מאהבת פרי יצירתם של אוגוסט רודן וקאמי קלודל

דפנה סלע

מחזור כ"ה (2015)

בהנחיית: טל שוטנשטיין

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.