וויליאם טרנר: עבר מפואר, הווה מתפורר, עתיד לא ידוע

תמר פיינשטיין

מחזור כ"א (2011)

בהנחיית: שלומי חגי

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.