עבודות גמר

מוזיקה

השימוש ביחסים מתמטיים על ידי מלחיני תקופת הרנסאנס בכתיבת מוזיקה דתית

רועי אורבך

מחזור כ"ד (2014)

בהנחיית: חנן פיינשטיין

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.