שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

מתמטיקה 5 יח"ל - איילת

איילת רגב

אוהבת ללמד וללמוד. בעלת תואר ראשון במתמטיקה ותלמוד ותואר שני בתלמוד. נשואה ואמא לארבעה.

קרא עוד על איילת רגב

מתמטיקה 5 יח"ל - איילת

תיאור הקורס

במהלך השיעורים נכיר מושגי יסוד בענפי המתמטיקה השונים, נתרגל תרגילים ונפתור בעיות המיועדות לפיתוח חשיבה מתמטית-מדעית. נלמד לפתח את החשיבה הלוגית והאלגוריתמית ואת היכולות הטכניות באנליזה, אלגברה וגיאומטריה ובקשרים שבניהם, נשתמש בהוכחות מסוגים שונים, נשכלל את האוריינות המתמטית, נתרגל קריאה וכתיבת טיעונים מתמטיים, שימוש בטכנולוגיה כדוגמת תוכנת הגיאוגברה להמחשת בעיות שונות, וחשיבה יצירתית- העלאת השערות ופתרון בעיות (מבוסס על עקרונות מתוך תכנית משרד החינוך באתר מפמ"ר מתמטיקה).

מטרות הקורס

א. מציאת הנאה ועניין ביופי שבמתמטיקה. ב. התקדמות ושיפור במיומנויות החשיבה. ג. יכולת פתרון בעיות שונות ע"י שימוש בשפה המתמטית ובכלים שניתנו. ד. הצלחה במבחנים שתשקף את הבנת התלמיד/ה את החומר ואת השליטה בטכניקה.

דרישות הקורס

א. הגעה בזמן, נוכחות מלאה והשלמה עצמאית ויסודית של חומר הלימוד במידה והיה חיסור. ב. הבאת ציוד מסודר. ג. מעורבות ועבודה במהלך השיעור ד. הכנת שיעורי בית

מהלך הקורס

עיקר השיעור בכיתה י"ב מוקדש לחומר הלימוד עפ"י תוכנית הלימודים של משרד החינוך לקראת בחינת הבגרות (שאלון 807- השאלון השני ב- 5 יחידות) בסוף כיתה י"ב. נושאים אלו יילמדו באופן מקיף ולעומק, תוך קישור לנושאים נוספים. לגבי נושאי העשרה אחרים- בהתאם להספק ולזמן. פירוט הנושאים (לא לפי סדר הלימוד שכן ישנם נושאים שנלמדים במקביל): הנושאים בהתאם לבחינת הבגרות של משרד החינוך: א. וקטורים ב. גיאומטריה אנליטית. ג. בעיות גדילה ודעיכה ד. מספרים מרוכבים ה. טריגונומטריה במרחב ו. חשבון דיפרנציאלי- מושג הפונקציה וכל הכרוך בו (גבולות, רציפות, גזירות, אסימפטוטות, חקירה, בעיות קיצון...). וחשבון אינטגרלי עבור פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

מטלות וקביעת ציון

ממוצע משוקלל של ציוני המבחנים יחד עם מתן ציון על "תלמידות" (עמידה בדרישות השיעור להלן). המשקלים לממוצע המשוקלל, ייקבעו בהתאם למספר המבחנים שיהיו ואופיים.

ביבליוגרפיה

שני ספרי הלימוד של בני גורן- מתמטיקה ל- 5 יח"ל, חלקים ג'1 ו- ג'2, לשאלון 807.