שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

מתמטיקה 4 יח"ל

איילת רגב

אוהבת ללמד וללמוד. בעלת תואר ראשון במתמטיקה ותלמוד ותואר שני בתלמוד. נשואה ואמא לארבעה.

קרא עוד על איילת רגב

מתמטיקה 4 יח"ל

תיאור הקורס

במהלך השיעורים נכיר מושגי יסוד בענפי המתמטיקה השונים, נתרגל תרגילים ונפתור בעיות המיועדות לפיתוח חשיבה מתמטית-מדעית. נלמד לפתח את החשיבה הלוגית והאלגוריתמית ואת היכולות הטכניות באנליזה, אלגברה וגיאומטריה ובקשרים שבניהם, נשתמש בהוכחות מסוגים שונים, נשכלל את האוריינות המתמטית, נתרגל קריאה וכתיבת טיעונים מתמטיים, שימוש בטכנולוגיה כדוגמת תוכנת הג'יאוגברה להמחשת בעיות שונות, וחשיבה יצירתית- העלאת השערות ופתרון בעיות (מבוסס על עקרונות מתוך תכנית משרד החינוך באתר מפמ"ר מתמטיקה).

מטרות הקורס

א. מציאת הנאה ועניין ביופי שבמתמטיקה. ב. התקדמות ושיפור במיומנויות החשיבה. ג. יכולת פתרון בעיות שונות ע"י שימוש בשפה המתמטית ובכלים שניתנו. ד. הצלחה במבחנים שתשקף את הבנת התלמיד/ה את החומר ואת השליטה בטכניקה.

דרישות הקורס

א. הגעה בזמן, נוכחות מלאה והשלמה עצמאית ויסודית של חומר הלימוד במידה והיה חיסור. ב. הבאת ציוד מסודר. ג. מעורבות ועבודה במהלך השיעור ד. הכנת שיעורי בית

מטלות וקביעת ציון

ממוצע משוקלל של ציוני המבחנים יחד עם מתן ציון על "תלמידות" (עמידה בדרישות השיעור להלן). המשקלים לממוצע המשוקלל, ייקבעו בהתאם למספר המבחנים שיהיו ואופיים.

ביבליוגרפיה

 ספרי הלימוד של בני גורן- מתמטיקה ל- 4-5 יח"ל, חלק א', מתמטיקה ל- 4 יח"ל חלקים ב'1 ו- ב'2.