שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

אנגלית - חנה

חנה פרסוף

התחלתי ללמד באנגליה ב-1985 עד עלייתי ארצה ב-1988. מלמדת באקדמיה למוזיקה ולמחול משנת 1992 עד היום וביאסא התחלתי ללמד בשנת 1995.
בזמן שלימדתי למדתי לתואר שני ושלישי. עבודת הגמר שכתבתי לתואר שני והתיזה שכתבתי לתואר שלישי מבוססות על ההוראה שלי והעבודה עם התלמידים.

קרא עוד על חנה פרסוף

אנגלית - חנה

תיאור הקורס

In IASA, we believe that in order to master English, pupils must be introduced to authentic texts and that with the aid of these texts, pupils will improve their reading, writing,speaking and listening skills. Pupils in Tenth Grade will be taught to reading methodology that will hopefully improve their analysis of text and therefore their comprehension. They will also practice different writing styles - free writing, creative writing and academic writing, both in and out of class, to improve their thinking, writing and reading skills.  Pupils will be exposed to new vocabulary through their reading and will use both their texts and their own writing as tools to learn grammar.  In addition, since we are teaching a language, pupils will be expected to participate in class discussion.

 

The Ministry’s literature programme requires that pupils read three short stories, two poems and one novel or play. Pupils will be expected to write a paper for each text and to do a summative assessment – a test, which will enable pupils to show deep understanding of the text and intertextuality. We will begin the work on two short stories during the Tenth Grade and will finish the other texts in Eleventh Grade. In addition, we will read a novel and analyse it together.

 

מטרות הקורס

1) Pupils will improve their English reading comprehension skills.
2) Pupils will learn to analyze a piece of literature by reading closely, critically and creatively acknowledging the voice of the author. They will learn to pay attention to and question form, content, and messages, identifying and discussing the use of various literary techniques as well as evaluating their function and effect in a text. They will also use literary lenses to examine texts.
3)Pupils will be able to express their ideas orally and in writing, citing evidence to support their analysis.
4) Pupils will be able to write a well-structured essay, using correct and appropriate English.

דרישות הקורס

1) Pupils will improve their English reading comprehension skills.
2) Pupils will learn to analyze a piece of literature by reading closely, critically and creatively acknowledging the voice of the author. They will learn to pay attention to and question form, content, and messages, identifying and discussing the use of various literary techniques as well as evaluating their function and effect in a text. They will also use literary lenses to examine texts.
3) Pupils will be able to express their ideas orally and in writing, citing evidence to support their analysis.
4) Pupils will be able to write a well-structured essay, using correct and appropriate English

 

 

 

מהלך הקורס

Pupils will learn the PaRDeS reading strategy - how to ask questions as they read. They will share their questions in small groups and then in the community to improve comprehension, analysis and to enhance critical and creative thinking. They will be asked to write and act during the reading of texts too.

מטלות וקביעת ציון

First and second semester
30%   Log work
20%   Summative assessment
30%   Book Report
20%   Homework, short writing tasks, effort, attendance

 

 

 

 

ביבליוגרפיה

Short stories