hativa
hativa

יאסא חטיבת הביניים

חזון

חטיבת הביניים של התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות פונה לתלמידים בעלי סקרנות, חדוות למידה ונכונות לעבודה מתוך תשוקה ותאוות דעת. חטיבת הביניים תהיה מבוססת על ערכי המצוינות, המנהיגות והתרומה לקהילה כפי שקורה בחטיבה העליונה של בית הספר מזה 27 שנות פעילות. אנו מאמינים שתקופת הלימודים בחטיבת הביניים היא כזו שצריכה לאפשר לתלמיד לעצב את זהותו הרגשית, החברתית והלימודית בסביבה תומכת, מעשירה ומאתגרת. מטרתנו היא לחשוף את התלמידים לתחומי הדעת השונים בצורה מעמיקה ולאפשר להם לבחור בכיוון שבו הם מעוניינים להתמקד בהמשך לימודיהם בחטיבה העליונה. תכניות הלימודים יהיו ייחודיות, והן פותחו ויפותחו בבית הספר ובמרכז הישראלי למצוינות בחינוך, בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים.

מתווה ההקמה

חטיבת הביניים תקום כחטיבה צומחת ובשנת הלימודים תשע"ח תיפתח שכבה ז'. מורי חטיבת הביניים יהיו ברובם מורים שמלמדים בחטיבה העליונה בבית הספר. החטיבה תפעל בשנים הראשונות בבית הספר גואטמלה ומאוחר יותר תעבור למבנה קבע בקמפוס התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות. החטיבה תהיה מבוססת על שתי כיתות של עד 30 תלמידים לכיתה והרכב התלמידים יהיה מבוסס על 30 תלמידים תושבי ירושלים ו-30 תלמידים מחוץ לירושלים.

תהליך הקליטה לבית הספר (בכפוף לאישור משרד החינוך)

תהליך הקליטה לבית הספר יהיה מבוסס על היכרות מעמיקה בין התלמיד, הוריו ובית הספר ועל תיאום ציפיות כן ואמתי בין המשתתפים. מטרת התהליך היא לאפשר לבית הספר להכיר את המועמדים, לתת למועמדים ולהוריהם משוב והבנה של מידת המחויבות הנדרשת מהם על מנת שנוכל להבטיח את הצלחת המעבר לבית הספר. על כל מועמד יהיה לקחת חלק בכל שלבי התהליך ללא יוצא מן הכלל ובשלב מתן המשוב ישתתפו גם הורי המועמדים. תהליך הקליטה יהיה מורכב מסדרה של שלוש סדנאות שיתקימו בתאריכים 14/2, 19/2, 28/2, בין השעות 15:15-18:30. במסגרת כל סדנה יעברו התלמידים שיעורים ופעילויות בסגנון וברמת ההוראה שתהיה בחטיבה. במהלך הסדנאות יילמד חומר לימוד חדש והתלמידים יבצעו מטלות על מנת לבחון את יכולותיהם. כמו כן במהלך הסדנאות או לאחריהן נזמין חלק מהתלמידים לשיחות היכרות אישיות. עם סיום הסדנאות כל תלמיד והוריו יקבלו מצוות בית הספר משוב על תפקודו במהלך הסדנאות וכן שיקוף באשר להערכתנו המקצועית על סיכויי ההצלחה של התלמיד בבית הספר. משוב זה יינתן בשבוע שבין 5/3 ל-9/3 במסגרת שיחה בין נציגות מצוות בית הספר עם התלמיד והוריו (נוכחות ההורים והתלמיד חובה). כל תלמיד שירצה בהמשך התהליך ויעמוד בתנאי של השתתפות מלאה שלו ושל הוריו בכל התהליך, יעבור להגרלה שתתקיים במנהל חינוך ירושלים.

מעבר לחטיבה העליונה

אנו שואפים שכל תלמידי חטיבת הביניים, בהגיעם לכיתה י', ימשיכו את לימודיהם בחטיבה העליונה. יחד עם זאת היקף הלימודים, הרמה הנדרשת והעומס הלימודי בחטיבה העליונה אינם מתאימים לכל תלמיד. על כן במהלך כיתה ט' נקיים הערכה עם תלמידי החטיבה לגבי מידת ההתאמה שלהם לחטיבה העליונה. תלמידים שאינם ירושלמים, וירצו להמשיך ללמוד בחטיבה העליונה, יצטרכו לעבור לפנימייה. התלמידים הירושלמים יוכלו לבחור לעשות כן על בסיס מקום פנוי בפנימייה. יש לציין כי המעבר לחטיבה העליונה, לפנימייה או לפנימיית יום (לתלמידים שאינם לנים בפנימייה) כרוך גם בעלות נוספת ומשמעותית של תשלומי הורים בשל היקף השעות והפעילות וכן שירותים נוספים שניתנים לכלל התלמידים (כגון הסעדה).