טופס הרשמה למבחן

במידה וקיימות לקויות למידה מומלץ להירשם למועד המבחן האחרון, ה-10.3.2017 בו תינתן האפשרות להארכת זמן לזכאים על פי אבחון עדכני.